Διοικητικό Προσωπικό

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΗ Email ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
kouvaros Μηχανογραφική Υποστήριξη Βοηθός Μηχανογράφησης

kouvaros@ucy.ac.cy

22893970 B241
charal Τεχνικοί Εργαστηρίων Τεχνικός

nicolaou.c1@ucy.ac.cy

22892858 B212
ncharal Τεχνικοί Εργαστηρίων Τεχνικός Μηχανικός (Παρασκευαστής Εργαστηρίων)

ncharal@ucy.ac.cy

22892877 B111
eleni Τεχνικοί Εργαστηρίων Ανώτερη Τεχνικός

nseleni@ucy.ac.cy

22892859 B101
toulla Γραμματειακό και Διοικητικό Προσωπικό Γενική Γραφέας

toulla@ucy.ac.cy

22892820 B220
masouri Γραμματειακό και Διοικητικό Προσωπικό Γενική Γραφέας

masouri.katerina@ucy.ac.cy

22892826 B226B