ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 
 
Πρόεδρος
Τούμπας Νικόλαος
 
Αντιπρόεδρος
Σκούρτης Σπύρος
 
Μέλη
Halil Saka
Αλεξάνδρου Κωνσταντία
Αρχοντής Γεώργιος
Θεοδωράκης Σταύρος
Ίτσκος Γρηγόριος
Μουλόπουλος Κωνσταντίνος
Όθωνος Ανδρέας
Παναγόπουλος Χαράλαμπος
Πτωχός Φώτιος
Ραζής Πάνος
Τρυπηνιώτης Θεοδόσης
Χριστοφίδης Κωνσταντίνος
 
Φοιτητές Μέλη
Σουζάνα Ιωσηφίδου
Βασούλα Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Ιφιγένεια Νεοφύτου
Ξενοφώντος Ξένιος