ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος πρέπει να περάσουν τα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Οι υποψήφιοι παρακάθονται στην περιεκτική εξέταση μετά το τέλος του 1ου έτους σπουδών τους, και θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε αυτή με τη συμπλήρωση έξι εξαμήνων φοίτησης. Κάτοχοι Μάστερ που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές στον κλάδο τους δικαιούνται να παρακαθήσουν στην περιεκτική εξέταση με την έναρξη των σπουδών τους. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να προσπαθήσει μέχρι δύο φορές. Oι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν, επίσης, τουλάχιστον 40 ECTS σε μαθήματα εκτός των πέντε μαθημάτων κορμού. Αυτά τα μαθήματα πρέπει να είναι μαθήματα ειδίκευσης σχετικά με το πεδίο τους, καθώς και ένα τουλάχιστον μάθημα έξω από το πεδίο τους. Η κατοχή διπλώματος μάστερ απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως τους φοιτητές  από την απαίτηση συμπλήρωσης των παραπάνω  90 ECTS. Η τελική απαίτηση για την απόκτηση του διδακτορικού είναι η εκπόνηση διατριβής, που γίνεται σε στάδια ερευνητικά και συγγραφικά. Μετά τη συμπλήρωση της διατριβής, ο κάθε φοιτητής πρέπει να την υποστηρίξει ενώπιον πενταμελούς επιτροπής.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και Ειδίκευση 

Μέλη του Τμήματος συνεργάζονται και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και ερευνητικά προ- γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, το Τμήμα συνεργάζεται με την εγχώρια βιομηχανία και άλλους φορείς έρευνας της Κύπρου. 

Η προαγωγή ενός ευρέος φάσματος ερευνητικών προγραμμάτων εμπλουτίζει τα διδακτικά προγράμματα του Τμήματος, προσφέροντας στους φοιτητές επαφή με τις πιο σύγχρονες ιδέες και προβληματισμούς στη Φυσική. Ταυτόχρονα, αναμένεται ότι θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας και τεχνολογικής αναβάθμισης και, επομένως, στην οικονομική πρόοδο του νησιού μας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος εστιάζονται στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 

  •      Θεωρητική Πυρηνική Φυσική, Σωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία
  •      Πειραματική Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική 
  •      Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
  •      Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
  •      Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική 
     

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΦΥΣ 625 Κβαντομηχανική I                     
ΦΥΣ 626 Κβαντομηχανική II                     
ΦΥΣ 631 Ηλεκτρομαγνητισμός                     
ΦΥΣ 641 Στατιστική Φυσική                    
ΦΥΣ 811 Πειραματική Φυσική                    

 
Ειδίκευση

Τρία Μαθήματα Ειδίκευσης                            
Ένα Μάθημα εκτός Πεδίου                            
ΦYΣ 870 Eρευνητικό Στάδιο I                            
ΦYΣ 871 Eρευνητικό Στάδιο II                           
ΦYΣ 872 Eρευνητικό Στάδιο III                           
ΦYΣ 873 Eρευνητικό Στάδιο IV                           
ΦΥΣ 880 Συγγραφικό Στάδιο Ι                           
ΦΥΣ 881 Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ 

 

Κανόνες Φοίτησης του Διδακτορικού Προγράμματος Φυσικής

Κανόνες Παρουσίασης Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής