ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ     

Το Τμήμα Φυσικής προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα, που οδηγούν σε τίτλους Μάστερ και Διδακτορικού στη Φυσική. Για την απόκτηση του τίτλου Μάστερ, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 120 ECTS. Πενήντα από τα 120 αυτά ECTS αντιστοιχούν σε πέντε υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, και 10 ECTS σε μάθημα επιλογής, σχετιζόμενο με τον κλάδο, στον οποίο θα ειδικευτεί ο φοιτητής. Τα υπόλοιπα 60 ECTS συμπληρώνονται με την εκπόνηση διατριβής.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού   

ΦΥΣ 625 Κβαντομηχανική I          
ΦΥΣ 626 Κβαντομηχανική II         
ΦΥΣ 631 Ηλεκτρομαγνητισμός         
ΦΥΣ 641 Στατιστική Φυσική         
ΦΥΣ 811 Πειραματική Φυσική      

  

Ειδίκευση

Μάθημα Ειδίκευσης                                                  
ΦΥΣ 860 Διατριβή Μάστερ Ι        
ΦΥΣ 861 Διατριβή Μάστερ II         
ΦΥΣ 862 Διατριβή Μάστερ IIΙ