ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Τμήμα Φυσικής είναι το μόνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο που προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Φυσική, καθώς και Μεταπτυχιακά Προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους Μάστερ και Διδακτορικού. Αποστολή του είναι η κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών και ερευνητών στη Φυσική, η προαγωγή της έρευνας σε τομείς της Βασικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, και η συνεισφορά στην τεχνολογική αναβάθμιση και την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. 

ucylib232

 

Παρά το μικρό του μέγεθος, το Τμήμα έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων στην Πυρηνική Φυσική, στη Σωματιδιακή Φυσική, στην Κοσμολογία, στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, στη Μοριακή Φυσική και στη Βιοφυσική. Η έρευνα ενισχύεται μέσω ενός δικτύου διεθνών συνεργασιών με κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού. 

 

ucyph1

 

Το Τμήμα προσφέρει ένα στέρεο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτεθούν σε νέες εξελίξεις στη Βασική και την Εφαρμοσμένη Φυσική μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ερευνητικών διατριβών. Επιπρόσθετα, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στη βελτίωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Φυστική, μέσω ενός εξιδικευμένου Προγράμματος Μάστερ, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου. Το Τμήμα προωθεί επίσης την ευρύτερη κατανόηση της Φυσικής μέσα από συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις εκλαϊκευσης.

 

phys7