ΦΥΣ 011 - Σύγχρονή Φυσική για Ποιητές

Περιεχόμενα

Ο πολιτισμός ως συνάρτηση των αντιλήψεών μας για το χώρο, το χρόνο, τα όρια, το κενό, το χάος. Αρχή Σχετικότητας-αντιστροφή συνήθους επόψεως. Γενική και Ειδική Σχετικότητα. Στρέβλωση Χώρου Και Χρόνου, Τοπολογία, Τέχνη τού Έσερ. Απόψεις περί χώρου-χρόνου στο μεσαίωνα και στην αφελή-πρωτόγονη-ανατολική τέχνη. Ποιητικός χρόνος. Ο χώρος για τη Σύγχρονη Τέχνη. Κβαντική Κυματοσυνάρτηση-Θολά Σύνορα. Μεταίχμιο δυνατότητας-πραγματικότητας. Ένωση αντιθέτων μέσω αποκλειομένου τρίτου. Επαλληλία-Πολυσημία-Ερμηνεία. Μεταμορφικές εικόνες στον κυβισμό, φουτουρισμό, σουρεαλισμό. Ο παρατηρητής (αναγνώστης, θεατής) ως συμμέτοχος στη Φυσική (Λογοτεχνία, Τέχνη). Υπερκείμενα. Αριστοτέλεια και Πλειότιμη Λογική. Αυτοαναφορά, μορφοκλασματικά, άπειρη παλινδρόμηση. Σωματίδια-Αντιύλη-Δυνάμεις. Το κενό ως δυναμική έννοια στη Σύγχρονη Φυσική και Τέχνη. Κοσμολογία. Δυναμικές έννοιες στο Μεταμοντέρνο Πολιτισμό. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ενδιάμεση εξέταση (50%), τελική εξέταση (50%). Αν ο φοιτητής επιλέξει να κάνει μια δημιουργική εργασία (20%), τότε η ενδιάμεση εξέταση μετράει για 40% και η τελική εξέταση για 40%. Κριτήρια δημιουργικής εργασίας: η συγκρότηση συγχρόνων φυσικών εννοιών σε ένα πρωτότυπο δημιουργικό έργο τέχνης και ο προσδιορισμός των κοινών αντιλήψεων τέχνης και φυσικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

«Το κοχλάζον κενό» του Σταύρου Θεοδωράκη, εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 1999.
Επίσης:

  • Robert March, “Physics for Poets”;
  • Stephen Kern, “The culture of space and time 1880-1918”, Harvard University Press 1983;
  • N. Katherine Hayles, “Chaos bound - orderly disorder in contemporary literature and science”, Cornell University Press 1990;
  • N. Katherine Hayles, “The cosmic web - scientific field models and literary strategies in the 20th century”, Cornell University Press 1984;
  • Leonard Shlain, “Art and physics - parallel visions in space, time and light”, William Morrow, New York 1991.