ΦΥΣ 012 - Φυσική και Εφαρμογές

Περιεχόμενα

Φυσικές Αρχές στο Μακρόκοσμο και στο Μικρόκοσμο: Στοιχειώδη Σωμάτια Ύλης, Βασικές Αλληλεπιδράσεις, Αρχές λειτουργίας του Μακρόκοσμου και του Μικρόκοσμου, Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας με την Ύλη. Ανιχνευτικά Συστήματα: Χαρακτηριστικά Ανιχνευτικών Συστημάτων, Συστήματα Μέτρησης Χρόνου Αναφοράς (Μετρητές Σπινθηρισμών), Συστήματα Μέτρησης Θέσης (Θάλαμοι Ιονισμού), Συστήματα Μέτρησης Ενέργειας (Καλορίμετρα), Πρακτικές Εφαρμογές σε Πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Ιατρική Φυσική: Διαγνωστικά Συστήματα, Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία. Νανοτεχνολογία: Ιδιότητες Υλικών, Φωτοευαίσθητα Υλικά, Νανο-υλικά. Ενεργειακές Πηγές: Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Πυρηνική Σχάση, Θερμοπυρηνική Σύντηξη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

  • Hobson, Physics, Concepts and Connections. Prentice-Hall, New Jersey, 1995. 
  • L.A.Bloomfield, How Things Work, The Physics of Everyday Life. John Wiley & Sons, New York, 1997. 
  • J.B. Marion, Physics and the Physical Universe (3rd Ed). John Wiley, New York,1980. 
  • R.A. Serway, Physics For Scientists & Engineers with Modern Physics, Vols I, II,III. Saunders College Publishing, 1990. Μετάφραση Λ. Κ. Ρεσβάνη.