ΦΥΣ 101 - Αρχές Φυσικής

Περιεχόμενα

Κλασική Φυσική: Αδρανειακά Συστήματα και Νόμοι του Νεύτωνος. Διατήρηση και Ενέργεια Ορμής. Κίνηση Κέντρου Μάζας. Στροφική Κίνηση. Μοντέρνα Φυσική: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Ο κυματικός-σωματιδιακός χαρακτήρας του μικροσκοπικού κόσμου. Η Αρχή της Αβεβαιότητας. Ο Πυρήνας και η Ραδιενέργεια. Πυρηνική Σύντηξη και Σχάση. Το Πείραμα Michelson-Morley. Σχετικότητα Χώρου και Χρόνου. Το Παράδοξο των Διδύμων. Ισοδυναμία βαρυτικού πεδίου και επιταχυνόμενου συστήματος αναφοράς. Βαρύτητα και Γεωμετρία

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

  • P. Hewitt. Οι έννοιες της Φυσικής (Harper Collins, επίσης σε ελληνική μετάφραση Παν. Εκδ. Κρήτης).
  • A. Hobson. Physics, Concepts and Connections. Prentice Hall 1995.
  • L. Epstein, Εικόνες της σχετικοτητας (1+2). Εκδόσεις Κάτοπτρο, 1990.
  • A. Lightman. Great Ideas in Physics (McGraw Hill 1992).