ΦΥΣ 109 - Από τον Μικρόκοσμο στον Μακρόκοσμο

Διδάσκων

Το μάθημα διδάσκεται από ομάδα μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού

Περιεχόμενα

Φυσικά φαινόμενα σε διαφορετικές κλίμακες μεγέθους, διαστατική ανάλυση, κβάντα και σχετικότητα, σωματιδιακή φυσική, άτομα και μόρια, βιολογική φυσική, νανοϋλικά, φυσική συμπυκνωμένης ύλης, οπτικά φαινόμενα, κοσμολογία και αστροφυσική, εφαρμοσμένη φυσική, φυσική και υπολογιστές.

Πρόγραμμα Διαλέξεων 2021

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Χειμερινό εξάμηνο 2021: Ενδιάμεση εξέταση (30%) - Εργασία/Project (20%) - Τελική εξέταση (50%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Άρθρα από εφημερίδες, περιοδικό QUANTUM, Scientific American, Physics Τoday, Physics World. TED physics και άλλες διαδικτυακές ταινίες.