ΦΥΣ 111 - Γενική Φυσική Ι

Διδάσκων
Περιεχόμενα

Μονάδες Μέτρησης, Διαστατική ανάλυση, Διανύσματα, Κίνηση σε μία και περισσότερες διαστάσεις, ταχύτητα και επιτάχυνση, συστήματα αναφοράς, Δυνάμεις, Νόμοι του Νεύτωνος, ‘Εργο, μηχανική ενέργεια, Ορμή, Κέντρο Μάζας, Ροπή Δυνάμεων, Στροφορμή, Ροπή Αδράνειας, Ταλαντώσεις, Παγκόσμια Βαρυτική ‘Ελξη, Νόμοι του Kepler, Μηχανική Ρευστών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο τελικός βαθμός στηρίζεται σε μια ομάδα αξιολογήσεων. Η ομάδα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες κατ’οίκον εργασίες, quizzes κατά την διάρκεια των διαλέξεων, δύο ενδιάμεσες εξετάσεις στο υλικό που καλύφθηκε και μια τελική εξέταση εφ’όλης της ύλης. Η αξιολόγηση για κάθε τμήμα της ομάδας αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ποσοστό και ο τελικός βαθμός αξιολόγησης προκύπτει από τις επιμέρους αξιολογήσεις. Αποτυχία στο μάθημα ισοδυναμεί με επανάληψη του μαθήματος και επαναξιολόγηση όλων των απαιτήσεων της ομάδας αξιολόγησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

 «University Physics» - Vol. I - H. Young and R. Freedman – εκδ. Pearson.

«Πανεπιστημιακή Φυσική» - Τόμος Α – H. Young and R. Freedman – μετάφραση στην ελληνική – εκδ. Παπαζήση. 

«Physics for scientists and Engineers” – Vol. I – R. Serway and J. Jewett – εκδ. Cengage Learning.

«Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς» - R. Serway and J. Jewett – μετάφραση στην ελληνική – εκδ. Κλειδάριθμος. 

«Matter and Interactions» - Vol I – R. Chabay and B. Sherwood – εκδ. Willey

Δείγματα Εξετάσεων

Τα θέματα των ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων, καθώς και οι λύσεις τους βρίσκονται στο link: http://www2.ucy.ac.cy/~fotis/phy111/Exams.html