ΦΥΣ 113 - Μοντέρνα Φυσική

Περιεχόμενα

Θερμοδυναμική: Θερμική διαστολή, ιδανικά αέρια, πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής, κινητική θεωρία αερίων, θερμικές μηχανές, εντροπία, ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής.  Ειδική σχετικότητα: η αρχή της σχετικότητας, αξιώματα της ειδικής σχετικότητας, διαστολή χρόνου, συστολή μήκους, ο μετασχηματισμός Lorentz, σχετικιστική ορμή και ενέργεια, σχετικιστικές κρούσεις.  Γενική σχετικότητα: αρχή ισοδυναμίας, καμπύλωση φωτός, στρέβλωση χώρου και χρόνου, μαύρες οπές.  Η κβαντική θεωρία του φωτός: ακτινοβολία μέλανος σώματος, φωτοηελεκτρικό φαινόμενο, το φαινόμενο Compton, κυματοσωματιδιακός δυισμός. Aτομική φύση της ύλης, το άτομο του Bohr, υλικά κύματα του de Broglie, η αρχή της απροσδιοριστίας, κβαντική περίθλαση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Η πρώτη εξέταση προόδου 30%, η δεύτερη εξέταση προόδου 30%, η τελική εξέταση 40%. Κάθε εξέταση καλύπτει 1/3 της ύλης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Σύγχρονη Φυσική των Raymond Serway, Clement Moses, Curt Moyer, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

Είναι θέμα χρόνου του N. David Mermin, εκδόσεις Ροπή, Αθήνα 2017. 

Ειδική Σχετικότητα του Sander Bais, εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα 2009.

 

Δείγματα Εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2018-19   1η Ενδιάμεση Λύσεις    Τελική Λύσεις
  2η Ενδιάμεση Λύσεις