ΦΥΣ 115 - Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ

Διδάσκων

Γεώργιος Χαρίτου

Περιεχόμενα

Μία εισαγωγική διάλεξη και 10 πειραματικές ασκήσεις από την περιοχή του Ηλεκτρισμού, του Μαγνητισμού, των Κυκλωμάτων, της Κινητικής Θεωρίας των Αερίων και της Θερμοδυναμικής. Οι πειραματικές ασκήσεις περιλαμβάνουν:
1. Κατανομή Ταχυτήτων κατά Maxwell
2. Θερμοχωρητικότητα Αερίων
3. Ηλεκτρόλυση
4. Μέτρηση του Μαγνητικού Πεδίου της Γης
5. Φόρτιση Πυκνωτών
6. Μέτρηση Μαγνητικών Πεδίων
7. Μαγνητική Ροπή
8. Μαγνητική Επαγωγή
9. Κυκλώματα RLC
10. Ακτινοβολία – Νόμος των Stefan – Boltzmann

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Εργαστηριακές Εκθέσεις (20%) Προφορικά/Quizzes (10%) Ενδιάμεση Εξέταση (20%) Τελική Εξέταση (50%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Ειδικές Σημειώσεις των πειραματικών ασκήσεων, το βιβλίο του μαθήματος της Γενικής Φυσικής ΙΙ και οι σημειώσεις για τα σφάλματα από το πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Δείγματα Εξετάσεων

Εξάμηνο Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Μέρος Α' Λύσεις
      Τελική Μέρος Β'