ΦΥΣ 131 - Γενική Φυσική Ι: Μηχανική Κυματική και Θερμοδυναμική

Διδάσκων

Jehad Mousa

Περιεχόμενα

Μονάδες Μέτρησης, Συστήματα Συντεταγμένων. Κίνηση σε μια και περισσότερες διαστάσεις, Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Συστήματα Αναφοράς. Δυνάμεις, Νόμοι του Νεύτωνος. Έργο, Μηχανική Ενέργεια. Ορμή, Κέντρο Μάζας. Ροπή Δυνάμεων, Στροφορμή, Ροπή Αδράνειας. Ταλαντώσεις. Παγκόσμια Βαρυτική Έλξη. Νόμοι του Kepler. Εξίσωση Κυμάτων, Εγκάρσια και Διαμήκη Κύματα. Φασική και ομαδική ταχύτητα. Θερμοδυναμική: θερμότητα και ο Πρώτος και Δεύτερος Νόμος, Μηχανές, Ψυγεία, Εντροπία, Ακτινοβολούσες Κοιλότητες, Νόμος Ακτινοβολίας του Planck, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

Assesment

• 1η Ενδιάμεση Εξέταση, (1/3 της ύλης του μαθήματος), 25% του Τελικού Βαθμού

• 2η Ενδιάμεση Εξέταση, (1/3 της ύλης του μαθήματος), 25% του Τελικού Βαθμού

• Τελική Εξέταση, Καλύπτει όλη την ύλη, 50% του Τελικού Βαθμού

Course Description

Bibliography

Κύριο Σύγγραμμα:
Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική, Τόμος Α’: Μηχανική-Θερμοδυναμική, H.D. Young, Έκδοση διευρυμένη με Σύγχρονη Φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση, (Ελληνική μετάφραση)


Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία:
-Φυσική, Τόμος Α, Μηχανική-Κυματική-Θερμοδυναμική, Haliday-Resnick-Walker, Εκδόσεις Gutenberg, (Ελληνική μετάφραση)
-Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Serway-Jewett Εκδόσεις Κλειδάριθμος, (Ελληνική μετάφραση)