ΦΥΣ 134 - Φυσική για Μηχανικούς

Διδάσκων

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Θερμοδυναμική: Θερμοκρασία, Θερμική Διαστολή, Θερμότητα και Μηχανισμοί Διάδοσης, Εσωτερική Ενέργεια, Πρώτος Θερμοδυναμικός νόμος. Ιδανικά Αέρια: Νόμος, Θερμοδυναμικές μεταβολές, Εσωτερική ενέργεια, Θερμοχωρητικότητα. Κινηματική: Στιγμιαία και Μέση Ταχύτητα-Επιτάχυνση, Βολή. Νόμοι του Νεύτωνα και Εφαρμογές τους, Τριβή, Δύναμη Αντίστασης, Κυκλική- Σχετική κίνηση. Κινητική/Δυναμική Ενέργεια, Έργο, Αρχή Διατήρησης Ενέργειας. Γραμμική Ορμή και Αρχή Διατήρησής, Κρούσεις, Κέντρο μάζας. Δυναμική στροφικής κίνησης: Γωνιακή Tαχύτητα-Επιτάχυνση, Κύλιση, Στροφορμή και Αρχή Διατήρησής της Στροφορμής. Περιοδική Κίνηση: Αρμονικός Tαλαντωτής, Eξισώσεις και Eνέργεια, Απλό και Φυσικό εκκρεμές. Μηχανικά Κύματα: Μαθηματική Περιγραφή Κύματος, Ταχύτητα-Επιτάχυνση-Ενέργεια Κύματος. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Συμβόλαιο Μαθήματος

1η Ενδιάμεση Εξέταση, Καλύπτει την Θερμοδυναμική (1/3 της ύλης του μαθήματος), 25% του Τελικού Βαθμού

2η Ενδιάμεση Εξέταση, Καλύπτει μέρος της Μηχανικής (1/3 της ύλης του μαθήματος), 25% του Τελικού Βαθμού

Τελική Εξέταση, Καλύπτει όλη την ύλη με έμφαση στα κεφάλαια που δεν εξετάστηκαν από τις ενδιάμεσες εξετάσεις, 50% του Τελικού Βαθμού
 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Κύριο Σύγγραμμα:
Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική, Τόμος Α’: Μηχανική-Θερμοδυναμική, H.D. Young, Έκδοση διευρυμένη με Σύγχρονη Φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση, (Ελληνική μετάφραση)

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία:
-Φυσική, Τόμος Α, Μηχανική-Κυματική-Θερμοδυναμική, Haliday-Resnick-Walker, Εκδόσεις Gutenberg, (Ελληνική μετάφραση)
-Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Serway-Jewett Εκδόσεις Κλειδάριθμος, (Ελληνική μετάφραση)
 

 

Δείγματα Εξετάσεων