ΦΥΣ 137 – Φυσική για την Ιατρική Σχολή

Διδάσκων

Φώτιος Μπεκρής

Περιεχόμενα

Στοιχεία Μηχανικής (Νόμοι του Νεύτωνα; Δυνάμεις και Ισορροπία Μετατόπισης; Ροπές και Στροφική Κίνηση; Έργο και Ενέργεια; Κρούσεις; Θεωρία Ελαστικότητας; Στατική του ανθρώπινου σώματος; Κινηματική του ανθρώπινου σώματος; Μηχανικές ιδιότητες του ανθρώπινου σώματος). Ροή υγρών (Πυκνότητα και Πίεση; Αρχή Αρχιμήδη και αρχή Pascal; Εξίσωση συνέχειας; Εξίσωση Βernoulli; Ιξώδης Ροή και Ροή Poiseuille; Ροή ρευστών στο ανθρώπινο σώμα). Αρμονική κίνηση και κύματα (Χαρακτηριστικά του ήχου; Το φαινόμενο Doppler; Υπέρηχοι; Ακοή). Στοιχεία Ηλεκτρισμού (Μονωτές και αγωγοί; Νόμος Coulomb; To ηλεκτρικό πεδίο; Το ηλεκτρικό δυναμικό; Χωρητικότητα; Διηλεκτρικά; Ηλεκτρικό ρεύμα και νόμος Οhm; Διάδοση νευρικών παλμών; ΕCG; Ιατρική απεικόνιση). Γεωμετρική Οπτική (Διάδοση φωτός; Δείκτης διάθλασης; Κοίλα και σφαιρικά κάτοπτρα; Διάθλαση; Νόμος Snell; Εξίσωση φακών; Η κάμερα; Ο μεγεθυντικός φακός; Το μικροσκόπιο; Σφάλματα φακών; Tο ανθρώπινο μάτι; Διορθωτικοί φακοί). Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής (Πυρηνικές δυνάμεις; Ραδιενέργεια; Ακτινοβολία α, β και γ; Διέλευση ακτινοβολίας μέσα από την ύλη; Mέτρηση ακτινοβολίας – Δοσιμετρία; Στοιχεία ραδιοθεραπείας). Ιατρικές Εφαρμογές Μοριακής Βιοφυσικής (Σχέση δομής, δυναμικής και δράσης βιομορίων; Εφαρμογές στο σχεδιασμό φαρμάκων).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Η αξιολόγηση γίνεται με δύο διαγωνίσματα (Δεκέμβριος και Μάϊος του επόμενου χρόνου). Κάθε διαγώνισμα περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομα προβλήματα. Οι ερωτήσεις και τα προβλήματα σχετίζονται με κάποιο από τα θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος, που μελετήθηκαν στο μάθημα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

• Douglas Giancoli. Physics, Principles with applications 7th Ed, Prentice Hall. Τranslated in Greek (Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς, Εκδ. Τζιόλα).

• Ιrving Herman. Physics of the Human Body. Eds Springer-Verlag. Τranslated in Greek (Φυσική Ιατρική του ανθρώπινου σώματος, Εκδ. Πασχαλίδης).

• Russell K. Hobbie and Bradely J. Roth. Intermediate Physics for Medicine and Biology. Eds. Springer-Verlag.

• John Cameron. Physics of the Body., Eds. Medical Physics. Translated in Greek (Φυσική του σώματος, Εκδ. Παρισιάνου).

• Richard McCall. Physics of the Human Body. Johns Hopkins U. Press.