ΦΥΣ 211 - Κλασική Μηχανική

Περιεχόμενα

Συστήματα Αναφοράς και Γενικευμένες Συντεταγμένες, Νευτώνεια Μηχανική, το Τυπικόν και οι Εξισώσεις Λαγκράνζ, Νόμοι Διατήρησης, Κίνηση σε Κεντρικό Δυναμικό, Πεδίο Βαρύτητας, Σκέδαση, Ταλαντώσεις Μικρού Πλάτους, Μη-γραμμικές Ταλαντώσεις και Χάος, Μη Αδρανειακά Συστήματα Αναφοράς, Μηχανική του Στερεού Σώματος, Εξισώσεις Χάμιλτον.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ενδιάμεση εξέταση (50%) Τελική εξέταση (50%) Κάθε εξέταση καλύπτει 1/2 της ύλης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Tom Kibble, Frank Berkshire, Κλασική Μηχανική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Μurray Spiegel, Θεωρητική Μηχανική, ΕΣΠΙ Εκδοτική.
Η.Σ. Τριανταφυλλόπουλος, Κλασική Μηχανική, Εκδόσεις Συμεών.
Marion Thornton, Classical dynamics of particles and systems, Saunders College Publishing.

Δείγματα Εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2018-19 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις