ΦΥΣ 213 - Γενική Φυσική ΙΙΙ

Διδάσκων
Περιεχόμενα

Εξίσωση κύματος, εγκάρσια και διαμήκη κύματα, φάση και ομαδική ταχύτητα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, επίδραση Doppler για ήχο και φωτισμό, γεωμετρική οπτική, αρχή Huygen και Fermat, οπτικά όργανα, Συμβολή, πειράματα Young, Συμβολόμετρο Michelson, Πείραμα Michelson και Morley, κριτήριο ανάλυσης Rayleigh, διάθλαση Fraunhofer, πλέγμα διάχυσης, νόμος του Bragg, πόλωση, νόμος Malus, νόμος Brewster, διπλή διάθλαση, παραγωγή κυκλικού πολωμένου φωτός.

Συμβόλαιο Μαθήματος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

40% Ενδιάμεση Εξέταση, 60% Τελική Εξέταση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1. University Physics, Young and Freedman
2. Fundamentals of Physics, Haliday and Resnick
3. Physics for Scientists and Engineers, Serway, Jewett
4. Physics 2000 Geometrical Optics, E.R. Huggins
5. Optics, Eugene Hecht

Δείγματα Εξετάσεων

2016 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις