ΦΥΣ 225 - Κβαντομηχανική Ι

Περιεχόμενα

Η Εξίσωση Schrödinger και η Κυματοσυνάρτηση.
Στατιστική Ερμηνεία, Κανονικοποίηση Κυματοσυνάρτησης.
Τελεστές Θέσης, Ορμής και Χαμιλτονιανής.
Αρχή Αβεβαιότητας Heisenberg.
Στάσιμες καταστάσεις.
Λύσεις της Εξίσωσης Schrödinger για τα ακόλουθα Μονοδιάστατα Δυναμικά: Απειρόβαθο Πηγάδι, Αρμονικός Ταλαντωτής, Ελεύθερο Σωματίδιο, Συνάρτηση Δέλτα, Πεπερασμένο Πηγάδι.
Χώρος Hilbert. Τελεστές και Μεταθέτες.
Γενικευμένη Στατιστική Ερμηνεία και Σχέσεις Αβεβαιότητας.
Συμβολισμός Dirac.
Εισαγωγή σε Τρισδιάστατα Δυναμικά.
Εισαγωγή στη Στροφορμή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Κατ'οίκον εργασίες (10%) Ενδιάμεση εξέταση (30%) Τελική εξέταση (60%).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Cambridge University Press (2017).
Σ. Τραχανάς, Κβαντομηχανική Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2016).
N. Zettili, Quantum Mechanics -- Concepts and Applications, Wiley (2009).