ΦΥΣ 231 - Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

Περιεχόμενα

Μαθηματική εισαγωγή: Θεωρήματα για τις Κλίσεις, Αποκλίσεις και Στροβιλισμούς. Ηλεκτροστατική: Ηλεκτροστατικό Πεδίο, Ηλεκτρικό Δυναμικό, Έργο και Ενέργεια, Αγωγοί. Ειδικές Τεχνικές Υπολογισμού Δυναμικών και Εφαρμογές. Ηλεκτροστατικά Πεδία στην Ύλη: Πόλωση, Ηλεκτρική Μετατόπιση, Γραμμικά Διηλεκτρικά. Μαγνητοστατική: Μαγνητικό Πεδίο, Δύναμη Lοrentz, Νόμος των Biοt-Savart, Διανυσματικό Δυναμικό. Μαγνητοστατικά πεδία στην ύλη: Μαγνήτιση, το Βοηθητικό Πεδίο H, Γραμμικά και Μη Γραμμικά Μέσα. Ηλεκτροδυναμική: Hλεκτρεγερτική Δύναμη, Νόμος του Faraday, Εξισώσεις Maxwell.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο τελικός βαθμός στηρίζεται σε:  Mια ενδιάμεση εξέταση (40%). Τελική εξέταση (60%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

David Griffiths, Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις (2η αναθεωρημένη έκδοση, Ηράκλειο 2013)

Δείγματα Εξετάσεων

2018 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις