ΦΥΣ 235 - Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ - Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Διδάσκων
Περιεχόμενα

Σύμφωνα με το βιβλίο του D. Griffiths)

9. Ηλεκτρομαγνητικά (Η/Μ) κύματα: Κύματα σε μία διάσταση (H κυματική εξίσωση, ημιτονοειδή κύματα, συνοριακές συνθήκες, ανάκλαση και μετάδοση, πόλωση). Η/Μ κύματα στο κενό (H κυματική εξίσωση για το Ε και Β, μονοχρωματικά επίπεδα κύματα, ενέργεια και ορμή H/Μ κυμάτων). Η/Μ κύματα στην ύλη (Διάδοση σε γραμμικά μέσα, ανάκλαση και μετάδοση). Απορρόφηση και διασπορά (Η/Μ κύματα σε αγωγούς, ανάκλαση σε αγώγιμη επιφάνεια, η εξάρτηση της δεκτικότητας από τη συχνότητα). Καθοδηγούμενα κύματα (Κυματοδηγοί, ΕΗ κύματα σε έναν ορθογώνιο κυματοδηγό, η ομοαξονική γραμμή μεταφοράς).
10. Δυναμικά πεδία: H διατύπωση μέσω δυναμικών (Βαθμωτό και διανυσματικό δυναμικό, μετασχηματισμοί βαθμίδας, η βαθμίδα Coulomb και η βαθμίδα Lorentz). Καθυστερημένα και προχωρημένα δυναμικά. Δυναμικά Lienard-Wiechert. Τα πεδία ενός κινούμενου σημειακού φορτίου.
11. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Ακτινοβολία διπόλου (Ηλεκτρικού διπόλου, μαγνητικού διπόλου και τυχαίας κατανομής φορτίων και ρευμάτων). Σημειακά φορτία (Ακτινοβολούμενη ισχύς και ανάδραση ακτινοβολίας).
12. Ηλεκτροδυναμική και σχετικότητα: Η ειδική θεωρία της σχετικότητας (Οι υποθέσεις του Einstein, η γεωμετρία της σχετικότητας, οι μετασχηματισμοί Lorentz, η δομή του χωροχρόνου, εφαρμογές). Σχετικιστική μηχανική (Ιδιόχρονος και ιδιοταχύτητα, σχετικιστική ενέργεια και ορμή, σχετικιστική κινηματική, σχετικιστική δυναμική, εφαρμογές). Σχετικιστική ηλεκτροδυναμική (Ο μετασχηματισμός των πεδίων, ο τανυστής πεδίου, ηλεκτροδυναμική σε τανυστικό συμβολισμό, σχετικιστική διατύπωση μέσω δυναμικών).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Κατ’ Oίκο Eργασίες (10%) Ενδιάμεση Εξέταση (40%) Τελική Εξέταση (50%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1. David J. Griffiths, "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ" Ελληνική μετάφραση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης, ISBN 978-960-524-381-4 (Κύριο βιβλίο).
2. David J. Griffiths, "INTRODUCTION ΤΟ ΕLΕCΤRODYNAMICS" Prentice-Hall International Editions, ISBN 0-13-481615-3 (Original English textbook).
3. Μ. Schwartz, "PRINCIPLES OF ELECTRODYNAMICS " Greek Translation, Thessaloniki, Greece 1979.
4. Ρaul Lorrain and Dale Corson, "ΕLΕCΤRΟΜΑGΝΕΤΙC FΙΕLDS ΑΝD WΑVΕS" W.Η. Freeman and Company Editions, ΙSBΝ 0-7167-0331-9.
5. “Ειδική Θεωρία Σχετικότητας” A.P. French, Εκδόσεις: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
6. Introduction to Special Relativity” Robert Resnick, Wiley, 1968.
7. “Introduction to Special Relativity” Schwartz, McGraw-Hill, 1968

Δείγματα Εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2018-19 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις