ΦΥΣ 302 - Εργαστηριακή Φυσική Ι (Εργαστήρια Στερεάς Κατάστασης)

Διδάσκων
Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τα ακόλουθα πειράματα

1. Ενεργειακό χάσμα του πυριτίου - Προσδιορισμός του ενεργειακού χάσματος του πυριτίου χρησιμοποιώντας οπτικής φασματοσκοπίας.
2. Προσδιορίστε τις ιδιότητες μιας ακτίνας λέιζερ εστίασης με μια χωρική ανάλυση σε μίκρο χρησιμοποιώντας τεχνική ενισχυτή κλειδώματος
3. Προσδιορίστε την εκπομπή από διάφορες δίοδοι εκπομπής φωτός χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα για την επίλυση του φασματικού περιεχομένου του.
4. Μέτρηση της οπτικής σύζευξης σε οπτική ίνα ενιαίου τρόπου λειτουργίας με χρήση συστήματος ζεύξης ελεύθερου χώρου από λέιζερ He-Ne.
5. Συμβολόμετρο Michelson και μετρήσεις των οπτικών ιδιοτήτων στο υλικό.
6. Ηλεκτρική αγωγιμότητα και φαινόμενα Hall στο Γερμανίμιο.
7. Φωτοβολταϊκά φαινόμενα και μετρήσεις της απόδοσης μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών ηλιακών κυττάρων πυριτίου
8. Φαινόμενα Hall σε Cu και Zn.
9. Η μελέτη των φωτοηλεκτρικών φαινομένων και ο προσδιορισμός της σταθεράς Planck.
10. Η μελέτη της περίθλασης ακτίνων Χ και ο προσδιορισμός της σταθεράς Planck χρησιμοποιώντας τη διασπορά Bragg από το κρυσταλλικό NaCl.
11. Η μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων στην περιοχή μικροκυμάτων του φάσματος.
12. Η μελέτη συσκευών ημιαγωγών διόδων και τρανζίστορ που χρησιμοποιούν διάφορα ηλεκτρικά κυκλώματα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

  • 20% Μετρήσεις και απόδοση πειράματος στην τάξη.
  • 10% εκθέσεις εργαστηρίου
  • 40% Πρακτική εργαστηριακή εξέταση (οι μαθητές θα διεξάγουν μεμονωμένα τρία πειράματα από τα 12 πειράματα)
  • 30% Τελική γραπτή εξέταση σε όλο το υλικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1. Optoelectronics: An introduction, John Wilson, John Hawkes
2. Optical Processes in Semiconductors, J. I. Pankove
3. Semiconductor Physics: An Introduction, K. Seeger
4. Solid State Electronic Devices, Ben G. Streetman 

Δείγματα Εξετάσεων

Εξάμηνο Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις