ΦΥΣ 321 - Πυρηνική Φυσική

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή
2 Ατομικό πρότυπο Rutherford και ενεργές διατομές σκεδάσεων
3 Κινηματική συγκρούσεων σωματιδίων
4 Ιδιότητες των ατομικών πυρήνων – ακτίνες και μάζες πυρήνων
5 Πυρηνικές αντιδράσεις και η κινηματική τους
6 Ραδιενέργεια και διασπάσεις ραδιενεργών σειρών
7 Άλφα διάσπαση
8 Βήτα διάσπαση
9 Γάμμα διάσπαση
10 Σχάση, σύντηξη πυρήνων και εφαρμογές
11 Στοιχεία κοσμολογίας “big bang” και πυρηνική αστροφυσική
12 Πυρηνικά μοντέλα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Kατ’ Oίκον Eργασίες (10%) Ενδιάμεση Εξέταση (40%) Τελική Εξέταση (50%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1. Kenneth S. Krane, "INTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS" John Wiley & Sons, ISBN 0-471-80553-X (κύριο σύγγραμμα).
2. John Lilley, "NUCLEAR PHYSICS" John Wiley & Sons, ISBN 0-471-97936-8 (πολύ καλό στις εφαρμογές).
3. W.N. Cottingham and D.A. Greenwood, "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ", Ελληνική μετάφραση, ISBN 960-7643-18-6.
4. S.B. Patel, "AN INTRODUCTION TO NUCLEAR PHYSICS" John Wiley & Sons, ISBN 0-470-21130-X.
5. Στ. Χαραλάμπους, "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ" Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
6. W.E. Burcham and M. Jobes, "NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS" Pearson Prentice Hall, ISBN 0-582-45088-8
7. E. Fermi, "NUCLEAR PHYSICS" Original course notes compiled by the University of Chicago, ISBN 0-226-24365-6.
8. J.M. Blatt and V.F. Weisskopf, "THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS" Springer-Verlag, ISBN 0-387-90382-8, ISBN 3-540-90382-8 (Κλασικό σύγγραμμα, αλλά για πιο προχωρημένο επίπεδο).

Δείγματα Εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2017-18 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις