ΦΥΣ 341 - Ηλεκτρονική

Διδάσκων
Περιεχόμενα

Κυκλώματα DC και AC. Ημιαγωγοί και εφαρμογές σε κυκλώματα. PN διόδη, Διπολικά Τρανζίστορ Ένωσης (BJT), Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET), Τελεστικούς ενισχυτές. Παράλληλα με αυτές τις διαλέξεις υπάρχουν συναφή πειράματα στις παραπάνω περιοχές, δίνοντας στον φοιτητή πρακτική εμπειρία με την ηλεκτρονική.

Συμβόλαιο Μαθήματος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Δύο εξετάσεις στο εργαστήριο (2x25%) Τελική Εξέταση (50%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1. Microelectronic circuits, Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
2. Microelectronic circuit design, Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock
3. Electronic devices, Thomas L. Floyd
4. Microelectronics, Jacob Millman, Arvin Grabel
5. Schaum’s Outline of Electronic, Jimmie J. Cathey
6. Courses in Electronics, Κ. Καρούμπαλου και Γ. Φιλοκύπρου.
7. Electronics, Vol. A, Basic Electronic Components Χ. Ι. Γεωργοπούλου.
8. Electronic Components - Circuits, Vol. A Θ. Λ. Δεληγιάννης.

Δείγματα Εξετάσεων

2015 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις