ΦΥΣ 347 - Υπολογιστική Φυσική

Διδάσκων

Halil Saka

Περιεχόμενα

Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα περιλαμβάνουν εισαγωγή στη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C++, και χρήση της στην επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων Φυσικής όπως λύση γραμμικών συστημάτων, εύρεση ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων, λύση κανονικών και μερικών διαφορικών εξισώσεων, λύση χαοτικών και στοχαστικών καταστάσεων, χρήση Μαρκοβιανών αλυσίδων, Monte Carlo προσομοιώσεων με εφαρμογές στη φυσική, τυχαίοι περίπατοι και το 2-Δ μοντέλο Ising, προσαρμογές δεδομένων με και χωρίς περιορισμούς.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο τελικός βαθμός στηρίζεται σε ένα σχήμα συνεχούς αξιολόγησης ως ακολούθως:
• Yποχρεωτικές εβδομαδιαίες εργαστηριακές ασκήσεις (10%), η άσκηση με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα αγνοείται
• Κατ'οίκον εργασίες (15%), η εργασία με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα αγνοείται (πρέπει να υποβάλονται ηλεκτρονικά κάθε Δευτέρα στις 1 μ.μ, έχετε στη διάθεση σας ~1 για να ολοκληρώσετε τις εργασίες)
• Εκπόνηση και παρουσίαση μίας εργασίας από ερευνητική περιοχή της φυσικής (10%).
• Μία ενδιάμεση γραπτή εξέταση (35%).
• Μία τελική γραπτή εξέταση (40%).
Αποτυχία στο μάθημα ή μέρους των υποχρεωτικών εργαστηρίων ισοδυναμεί με επανάληψη του μαθήματος και επαναξιολόγηση όλων των απαιτήσεων της αξιολόγησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δείγματα Εξετάσεων

Τα θέματα των ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων, καθώς και οι λύσεις τους βρίσκονται στο link: http://www2.ucy.ac.cy/~fotis/phy347/Exams.html