ΦΥΣ 350 - Προχωρημένο Εργαστήριο

Περιεχόμενα

Μια συλλογή από πειράματα σε μοντέρνα οπτική, φυσική υλικών, συμπυκνωμένη ύλη, σωματιδιακή φυσική υψηλών ενεργειών

1. Προγραμματισμός LabView
2. Προγραμματισμός FPGA
3. Κβαντική κρυπτογραφία
4. Κβαντικός σβήστης / συμβολoμετρία
5. Οπτικές λαβίδες
6. Ατομικό μικροσκόπιο δύναμης
7. Οπτικό μικροσκοπιο σύρραγος
8. Μαγνητο οπτικά φαινόμενα (Φαινόμενο Kerr)
9. Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός με το πείραμα Fizeau
10. Μέτρηση του χρόνου ζωής του μιονίου
11. Μέτρηση ιονισμού dE/dx

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Γραπτές αναφορές (50%)  Παρουσιάσεις των πειραματικών αποτελεσμάτων (50%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφική έρευνα σχετικών άρθρων και συζήτηση των πειραματικών ασκήσεων με τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό του μαθήματος.