ΦΥΣ 361 - Έννοιες και Πρακτική της Φυσικής

Διδάσκων

Γ. Αρχοντής , Γ. Ίτσκος, Α. Όθωνος, Φ. Πτωχός, Σ. Σκούρτης, Ν. Τούμπας, Θ. Τρυπηνιώτης

Περιεχόμενα

Επιλεγμενα θέματα από:
Μηχανική και Θερμοδυναμική: Κινηματική, Νόμοι Νεύτωνα και διατήρηση της Ορμής, Μορφές Ενέργειας και Διατήρηση της Ενέργειας, Μηχανική Στερεού Σώματος και Διατήρηση της Στροφορμής, Βαρύτητα, Συστήματα Αναφοράς και Έννοιες της Σχετικότητας, Αρχές Θερμοδυναμικής.
Ηλεκτρομαγνητισμός: Ηλεκτρικό Πεδίο, Ηλεκτρικό Δυναμικό, Κυκλώματα, Μαγνητικό Πεδίο, Επαγωγή, Εναλλασσόμενο ρεύμα, Εξισώσεις Μaxwell, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Κύματα και Οπτική: Ταξινόμηση και Χαρακτηριστικά Κυμάτων, Κυματική Εξίσωση, Κυματική Συμβολή και Περίθλαση, Φύση και Διάδοση του Ήχου, Ηχητικές Πηγές, Φύση και διάδοση του Φωτος, Γεωμετρική Οπτική, Οπτικά Όργανα, Συμβολή και Περίθλαση του Φωτός.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Η αξιολόγηση βασίζεται σε:
• Kατ΄ οίκον εργασίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς (40%)
• δύο (2) μεγαλύτερες εργασίες, στα τέλη των δύο εξαμήνων (2 x 30%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

D. Halliday, R. Resnick and J. Walker. Fundamentals of Physics (Ελληνική μετάφραση).
H. Young and R. Freedman. University Physics (Ελληνική μετάφραση).
E. Mazur. Principles and Practice of Physics.
R. Chabay and B. Sherwood. Matter and Interactions.
L. Epstein. Thinking Physics (Ελληνική μετάφραση).
A. Arons. Teaching Introductory Physics.