ΦΥΣ 405 - Κοσμολογία και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

Περιεχόμενα

Παρατηρήσεις που οδηγούν στη Γενική Σχετικότητα, φαινόμενα που μελετά η Κοσμολογία. Ο χωροχρόνος της Γενικής Σχετικότητας, Γεωδαιτικές. Τανυστής Ενέργειας-Ορμής, Τανυστής Καμπυλότητας Riemann, Εξισώσεις Einstein, Λύση Schwarzschild. Κλασικά τεστ της Γενικής Σχετικότητας: Υπολογισμοί, Πειραματικές επαληθεύσεις. Μελανές Οπές: Schwarzschild/Kerr, Παρατήρηση, Ακτινοβολία Hawking. Βαρυτική ακτινοβολία, ανιχνευτές, ισχύς εκπομπής. Διαστολή του σύμπαντος. Μετρική Robertson-Walker, Μοντέλα Friedmann. Ορίζοντας γεγονότων/σωματιδίων. Big Bang: Φαινόμενα που το μαρτυρούν, Διεργασίες σε διάφορες στιγμές του σύμπαντος, Σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια.

Συμβόλαιο Μαθήματος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Κατ΄ οίκον εργασίες (10%) Μία ενδιάμεση εξέταση (40%) Τελική εξέταση (50%).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

1) Γενική Σχετικότητα, Bernard F. Schutz
2) Gravity, An Introduction to Einstein’s General Relativity, James B. Hartle
3) Gravitation and Cosmology: principles and applications of the general theory of relativity, Steven Weinberg
4) Σημειώσεις διδάσκοντα.

Δείγματα Εξετάσεων

2017 Ενδιάμεση Λύσεις Τελική Λύσεις