ΦΥΣ 412 - Διπλωματική Εργασία ΙΙ

Διδάσκων

Μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος

Περιεχόμενα

Η γνωστική περιοχή και το συγκεκριμένο θέμα καθορίζονται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Στις απαιτήσεις για την επιτυχή συμπλήρωση της διατριβής συγκαταλέγονται η συγγραφή  επιστημονικού κειμένου 80-100 σελίδων, 30λεπτη ανοιχτή προφορική παρουσίαση, και προφορική εξέταση του φοιτητή από μία διμελή επιτροπή που αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και ένα επιπρόσθετο ακαδημαϊκό μέλος. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ