ΦΥΣ 427 - Ατομική και Μοριακή Φυσική

Περιεχόμενα

Ατομική Φυσική: Στροφορμή και ιδιοστροφορμή. Το άτομο του υδρογόνου. Προσεγγιστικές τεχνικές επίλυσης της Εξίσωσης Schrödinger. Ατομική ηλεκτρονική δομή και ατομικά φάσματα. Μοριακή Φυσική: Η Προσέγγιση Born-Oppenheimer. Ο χημικός δεσμός: To ιόν Η2+, το μόριο Η2, Θεωρία Δεσμού Σθένους και Θεωρία Μοριακών Τροχιακών. Η Μέθοδος Hartree-Fock. Μοριακή ηλεκτρονική δομή και μοριακά φάσματα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Mία ενδιάμεση εξέταση (40%). Tελική εξέταση (60%).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

P.W. Atkins, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press