ΦΥΣ 435 - Θεωρητική Φυσική

Περιεχόμενα

Συμμετρίες: Ορισμός, Φυσικά επακόλουθα των συμμετριών, Συμμετρίες της Κλασικής Μηχανικής, Συμμετρίες της Κβαντικής Μηχανικής. Εξισώσεις Heisenberg.
Κλασικά πεδία: Συμμετρία βαθμίδας, Συναρτησιακό δράσης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, τανυστής ενέργειας και ορμής
Σχετικιστική κβαντική μηχανική: Εξίσωση Klein Gordon, Εξίσωση Dirac. Στοιχεία δεύτερης κβάντωσης.
Θεωρία σκέδασης: Συναρτήσεις Green, Ασυμπτωτικές καταστάσεις, Σκέδαση σε δυναμικό, συντονισμός.
Συναρτησιακά ολοκληρώματα κατά Feynman: Η κλασσική δράση, άθροισμα διαδρομών και το πλάτος μετάβασης κβαντικού συστήματος, ο διαδότης ελεύθερου σώματος, σώμα σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, αριθμητικός υπολογισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

Κατ’ οίκον εργασίες (5%) Eνδιάμεση εξέταση (35%) Τελική εξέταση (60%)