ΦΥΣ 445 - Ηλεκτρονικά Συστήματα

Περιεχόμενα

• Φυσική Ημιαγωγών (Ιδιότητες ημιαγωγών. Κρυσταλλική δομή. Προσμίξεις/Doping, Ενεργειακές ζώνες. Φαινόμενα μεταφοράς φορέων.)
• Φαινόμενα Μεταφοράς και Συστήματα
• Διπολικές διατάξεις (Δίοδοι p-n. Τεχνολογία Διατάξεων.
Δημιουργία επαφής και ενεργειακό διάγραμμα. Περιοχές έλλειψης φορτίου. Διαδικασίες μεταφοράς ρεύματος. Καμπύλες ρεύματος – τάσης. Κατάρρευση επαφής.)
• Επαφές Μετάλλου - Ημιαγωγού (Δημιουργία επαφής. Ενεργειακά διαγράμματα. Περιοχές έλλειψης φορτίου. Φαινόμενο Schottky. Διαδικασίες μεταφοράς ρεύματος. Καμπύλες ρεύματος – τάσης. Ωμικές επαφές.)
• Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα
• Φωτονικές Διατάξεις (Εισαγωγή. Ακτινοβολούσες μεταβάσεις.
Δίοδοι που εκπέμπουν φως (LED). Ημιαγώγιμα laser.)
• Φωτοανιχνευτές (Φωτοδίοδος. Φωτοδίοδος χιονοστιβάδας. Φωτοτρανζίστορ).
• Ηλιακά Κύτταρα (Εισαγωγή. Ηλιακά κύτταρα επαφής p-n. Ηλιακά κύτταρα λεπτών υμενίων)
Νανοηλεκτρονικά - Spintronics (Εισαγωγή. Βασική φυσική μαγνητικής εγγραφής. Μαγνητικοί αισθητήρες. Χρήση spin και μαγνητικές μνήμες του μέλλοντος. Νανοσωματίδια και παραδείγματα εφαρμογών σε βιοτεχνολογία και φωτοβολταϊκά)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ενδιάμεση (40%) Τελική εξέταση (60%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιβλιογραφία

• Physics of semiconductor devices / S.M. Sze
• Εισαγωγή στη φυσική στερεάς καταστάσεως / Charles Kittel, 5η εκ.
• Solid State Physics / Ashcroft and Mermin