ΦΥΣ 501 - Τοποθέτηση σε Οργανισμό

Διδάσκων

Υπεύθυνος προπτυχιακών σπουδών

Περιεχόμενα

ΦΥΣ 501 – Τοποθέτηση σε Οργανισμό Προπτυχιακό Επίπεδο 1 (2 ECTS) - Καλοκαιρινό Εξάμηνο-Διάρκεια Τοποθέτησης 1 μήνας

ΦΥΣ 502 – Τοποθέτηση σε Οργανισμό Προπτυχιακό Επίπεδο 1 (2 ECTS) - Χειμερινό Εξάμηνο-Διάρκεια Τοποθέτησης 1 μήνας

ΦΥΣ 503 – Τοποθέτηση σε Οργανισμό Προπτυχιακό Επίπεδο 1 (2 ECTS) - Εαρινό Εξάμηνο-Διάρκεια Τοποθέτησης 1 μήνας

ΦΥΣ 511 – Τοποθέτηση σε Οργανισμό Προπτυχιακό Επίπεδο 2 (3 ECTS) - Καλοκαιρινό Εξάμηνο-Διάρκεια Τοποθέτησης 2 μήνες

ΦΥΣ 512 – Τοποθέτηση σε Οργανισμό Προπτυχιακό Επίπεδο 2 (3 ECTS) - Χειμερινό Εξάμηνο-Διάρκεια Τοποθέτησης 2 μήνες

ΦΥΣ 513 – Τοποθέτηση σε Οργανισμό Προπτυχιακό Επίπεδο 2 (3 ECTS) - Εαρινό Εξάμηνο-Διάρκεια Τοποθέτησης 2 μήνες

ΦΥΣ 521 – Τοποθέτηση σε Οργανισμό Προπτυχιακό Επίπεδο 3 (4 ECTS) - Καλοκαιρινό Εξάμηνο-Διάρκεια Τοποθέτησης 3 μήνες

ΦΥΣ 522 – Τοποθέτηση σε Οργανισμό Προπτυχιακό Επίπεδο 3 (4 ECTS) - Χειμερινό Εξάμηνο-Διάρκεια Τοποθέτησης 3 μήνες

ΦΥΣ 523 – Τοποθέτηση σε Οργανισμό Προπτυχιακό Επίπεδο 3 (4 ECTS) - Εαρινό Εξάμηνο-Διάρκεια Τοποθέτησης 3 μήνες

Σημείωση: Τα ECTS των μαθημάτων της Τοποθέτησης σε Οργανισμό είναι επιπρόσθετα των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Πτυχίου Φυσικής.

Assesment

Η τελική βαθμολογία γίνεται με βάση τη βαθμολογία του Ακαδημαϊκού (70%) και του Υπεύθυνου Φορέα Υποδοχής (30%) και καταγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή ως Επιτυχία ή Αποτυχία

Course Description