ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Φυσικής είναι να επιτύχει την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Φυσική. Το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα, που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων Μάστερ και Διδακτορικού στη Φυσική και Μάστερ στις Αρχές Φυσικής μέσω διεξαγωγής έρευνας σε τομείς βασικούς και εφαρμοσμένους θεωρητικούς και πειραματικούς. 

Η κατανόηση της φύσης, βασικός στόχος κάθε φυσικού, καλλιεργείται μέσα από την προσπάθεια δημιουργίας θεωριών και μοντέλων, της πειραματικής επαλήθευσης ή διάψευσής τους και της ενοποίησης όλων αυτών των θεωριών σε μια συνεκτική εικόνα για τον κόσμο. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι μία διαρκής παραγωγή γνώσης, γνώσης που επενδύεται ταχύτατα σ΄ ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών, που κατακλύζουν τη σύγχρονη κοινωνία. Πράγματι, η Φυσική, σήμερα, αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη σχεδόν κάθε νέας μορφής τεχνολογίας. Ως παραδείγματα, αναφέρονται οι ηλεκτρονικές συσκευές, τα μέσα επικοινωνίας, οι τεχνητές ίνες, τα Lasers, οι ανιχνευτές, οι αξονικοί τομογράφοι κ.ά. Παράλληλα, μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η λειψυδρία, η ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας και η προστασία από φυσικές καταστροφές βρίσκουν, σε μεγάλο βαθμό, λύση μέσα από την πρόοδο, που επιτυγχάνεται στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στη Φυσική.

 

postgraduateucyph1

 

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στη Φυσική θα μπορούν να εργοδοτηθούν στην τοπική βιομηχανία ή σε εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, να γίνουν ερευνητές/καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια ή να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επειδή, όμως, η μελέτη της Φυσικής, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που παρέχει, οδηγεί και στην ανάπτυξη ευρύτερου φάσματος ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης, απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος Φυσικής θα μπορούν να εργοδοτηθούν, επίσης, σε χώρους, που δεν έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

 

pgstudents

 

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κωνσταντίνος Μουλόπουλος