Προπτυχιακές Σπουδές

Σκοπός του Τμήματος Φυσικής είναι να επιτύχει προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στον τομέα της Φυσικής. Το Τμήμα προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα που οδηγεί σε Πτυχίο Φυσικής, καθώς και Μεταπτυχιακά Προγράμματα που οδηγούν σε Μάστερ και Διδακτορικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξισορροπημένη μάθηση τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και στο εργαστήριο.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών διαιρούνται σε 5 κατηγορίες:

(1) Βασικά ή Εισαγωγικά Μαθήματα
(2) Μαθήματα Κορμού
(3) Ειδικά Μαθήματα
(4) Υποχρεωτικά Μαθήματα από άλλα Τμήματα
(5) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Τα Βασικά ή Εισαγωγικά Μαθήματα θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για τα Μαθήματα Κορμού και είναι όλα υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κορμού είναι επίσης υποχρεωτικά και καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των γνώσεων που πρέπει να κατέχει ένας Φυσικός στη σημερινή εποχή. Με τη συμπλήρωση των μαθημάτων αυτών οι φοιτητές αρχίζουν να παρακολουθούν ένα ορισμένο αριθμό ειδικών μαθημάτων. Σκοπός των τελευταίων είναι να προσφέρουν ειδικές γνώσεις στους φοιτητές που θα τους χρησιμεύσουν στη διεξαγωγή της Διπλωματικής Εργασίας των δύο τελευταίων εξαμήνων και, γενικότερα, στις περαιτέρω επαγγελματικές τους επιλογές.

Ανάμεσα στα μαθήματα του προγράμματος περιλαμβάνονται και υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα, όπως το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Τέλος, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται από άλλα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που επιλέγει ο φοιτητής σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο.

maclab

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η Διπλωματική Εργασία κατέχει ξεχωριστή θέση στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Ο φοιτητής που θα επιλέξει Διπλωματική Εργασία, εργάζεται επί δύο εξάμηνα στο 4ο έτος σπουδών, υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, μελετώντας ένα από τα ειδικά θέματα που του προτείνονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης μαθαίνει να διερευνά, να μελετά και να αναλύει τη διεθνή βιβλιογραφία, να δίνει σεμινάρια στους συμφοιτητές του με τρόπο σαφή και κατανοητό και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν. Πολλές φορές, για την επεξεργασία και ανάλυση του θέματος, όπως και για τη σύνταξη του τελικού κειμένου της εργασίας, είναι αναγκαία η χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αν και η Διπλωματική Εργασία δεν είναι απαραίτητα πρωτότυπη, εν τούτοις αναμένεται ότι οι καλύτεροι φοιτητές θα ασχοληθούν με πρωτότυπα ερευνητικά θέματα, που άπτονται των ενδιαφερόντων των επιβλεπόντων Συμβούλων Καθηγητών. 

Μαζί με το πτυχίο Φυσικής, στους φοιτητές οι οποίοι θα πάρουν διπλωματική εργασία, θα δίνεται από το Τμήμα και επίσημο σχετικό πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Κοσμήτορα της Σχολής, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Υπεύθυνο Καθηγητή.

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών: Νικόλαος Τούμπας