Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – 31 Μαΐου 2022